Farní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie
před opravou

Stará i nová podoba
našeho farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie

Chcete-li vidět obrázky na celé obrazovce, stiskněte F11

Farní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie
nynější vzhled