Oficiální stránky farnosti naleznete na adrese 
farnost-valmez.cz

Kalendář a pořad bohoslužeb
 


  Neděle 22.5. sv. Rita
sv.Julie
  Pondělí 23.5. sv. Jan Křtitel de Rossi
  Úterý 24.5. sv. Vincenc Lerinský
  Středa 25.5. sv. Beda Ctihodný
sv. Řehoř VII.
   Čtvrtek 26.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
sv. Filip Neri
  Pátek 27.5. sv. Augustin z Canterbury
  Sobota 28.5. sv. Emil

 Mše svaté v tomto týdnu
 Neděle   6.30; 8.00 přenos na Youtube; 9:30; 18.30  přenos na Youtube
 Pondělí   6.30; 18.30 - přenos na Youtube
 Úterý   6.30
 Středa   6.30; 18.30 - přenos na Youtube
 Čtvrtek   6.30; 8.00 - přenos na Youtube; 18.30 - přenos na Youtube
 Pátek   6.30; 18.30 - přenos na Youtube
 Sobota   6.30; 17.30 - u sv. Jakuba v Krásně

Výstav Nejsvětější svátosti bude dnes v neděli od 12.30,
v příštím týdnu bude od pondělí do pátku ráno od 8.00 do 10.00 a od 14.00 do večerní bohoslužby.

Májové pobožnosti
ve farním kostele v pondělí, ve středu a v pátek po večerní mši svaté,
v kapli v Hrachovci a v Podlesí v 18.00 hodin
každý den ,
v kapli v Krhové v 18.30 každý den
,
v kapli v Poličné ve středu a v pátek v 18.30

Další informace k bohoslužbám naleznete na stránce Ohlášky
Detailní rozpis intencí naleznete zde.