Oficiální stránky farnosti naleznete na adrese 
farnost-valmez.cz

Kalendář a pořad bohoslužeb
 


  Neděle 26.9. sv. Kosma a Damián
  Pondělí 27.9. sv. Vincenc z Paula
  Úterý 28.9. sv. Václav
  Středa 29.9. sv. Michael, Gabriel a Rafael
   Čtvrtek 30.9. sv. Jeroným
  Pátek 1.10. sv. Terezie od Dítěte Ježíše
  Sobota 2.10. sv. andělé strážní

 Mše svaté v tomto týdnu
 Neděle   6.30; 8.00 přenos na Youtube; 9.30; 18.30  přenos na Youtube
 Pondělí   6.3018.30 - přenos na Youtube
 Úterý   6.30; 8.00; 10.00 - v Podlesí
 Středa   6.30; 18.30 - přenos na Youtube
 Čtvrtek   6.30; 18.00 - adorace se sv. přijímáním
 Pátek   6.3018.30přenos na Youtube
 Sobota   6.30; 10.00 - biřmování; 17.30 - u sv. Jakuba v Krásně

Výstav Nejsvětější Svátosti oltářní 
- v neděli od 11.00 do večerní mše svaté
- ve všední dny ráno od 7.15 do 10.00 a odpoledne od 14.00 do večerní bohoslužby

Další informace k bohoslužbám naleznete na stránce Ohlášky
Detailní rozpis intencí naleznete zde.