Odkazy na videa

Podzimní varhany - koncert 14.9.2021
G. Ph. Telemann - Soudný den
záznam ze závěrečného konceru Letní školy barokní hudby konaného v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči 14.8.2021
Varhanní improvizace Bohumíra Kratochvíla

Chorální fantazie na mariánskou píseň "Budiž vděčně velebena" 

Toccata na téma Zdeňka Pololáníka

Passacaglia

Partita na eucharistickou píseň "Na kolena padejme" 
Mše svatá a oslava 600 let farnosti Valašské Meziříčí
Lurdy - město zjevení Panny Marie
Lurdy - eucharistický a světelný průvod
Lurdy - mezinárodní mše svatá
Lurdy - křížová cesta

Závěrečný koncert Letní školy barokní hudby
konaný v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči 19. 8. 2018


Georg Friedrich Händel:  Alexandrova slavnost
Zpívá sbor Cantio
Tříkrálová koleda
ve Valašském Meziříčí 6.1.2018
Živý Betlém
ve Valašském Meziříčí 17.12.2017

Na Vánoce ... 
Vánoční koncert cimbálové muziky Soláň
v kostele Všech Svatých
v Rožnově pod Radhoštěm  29.12.2017
Zvonky dobré zprávy
Koncert Urbi et Orbi - Ratiboř 30.12.2016

Vánoční koncert schóly 25.12.2016
Mariánské poutní místo Živčáková hora (Turzovka)
Dóm Panny Marie v Orvietu, bolsenský zázrak a slavnost Božího Těla
Festival světel ve Valašském Meziříčí 15.9.2017
Pouť farnosti na Radhošť 9.9.2017
První svaté přijímání ve Valašském Meziříčí 11.6.2017

Závěrečný koncert Letní školy barokní hudby konaný v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči 13.8.2017

Heinrich Schütz: Sedm slov Ježíšových na kříži (závěr kantáty)

Závěrečný koncert Letní školy barokní hudby konaný v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči 13.8.2017

Heinrich Schütz: Proč se národy bouří (Davidův žalm 2)

Závěrečný koncert Letní školy barokní hudby konaný v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči 14.8.2016

J. S. Bach: Závěrečný chorál z Janových pašijí
Vánoční koncert
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Vsetíně 27.12.2015


Ryba, J. J.: Česká mše vánoční - Závěr
Adventní Salzburg, průvod Mikuláše s čerty
a večerní procházka městečkem St. Wolfgang