Svatí a světice církevního roku

6. ledna Tři králové
7. ledna Rajmund z Penafortu
13.ledna Hilarius
17.ledna Antonín Veliký
20.ledna Fabián
20.ledna Šebestián
21.ledna Anežka Římská
22.ledna Vincenc
24.ledna František Saleský
26.ledna Timotej a Titus
27.ledna Anděla Mericiová
28.ledna Tomáš Akvinský
31.ledna Jan Bosco
3.února Blažej
3.února Ansgar
5.února Agáta
6.února Pavel Miki a dr.
8.února Jeroným Emiliani
10.února Scholastika
14.února Valentin
17.února Alexius a dr.
21.února Petr Damiani
23.února Polykarp
4.března Kazimír
7.března Perpetua a Felicita
8.března Jan z Boha
9.března Františka Římská
10.března Jan Ogilvie
15.března Klement Maria Hofbauer
17.března Patrik
18.března Cyril Jeruzalémský
19.března Josef
23.března Turibius z Mongroveja
2.dubna František z Pauly
4.dubna Izidor
5.dubna Vincenc Ferrarský
7.dubna Jan Křtitel de la Salle
11.dubna Stanislav
13.dubna Martin I.
16.dubna Bernadeta
21.dubna Anselm
23.dubna Vojtěch
24.dubna Jiří
25.dubna Marek
28.dubna Petr Chanel
6.května Jan Sarkander
12.května Nereus a Achileus
12.května Pankrác
14.května Matěj
16.května Jan Nepomucký
18.května Jan I.
18.května Bernadin Sienský
25.května Beda Ctihodný
29.května Konon
30.května Zdislava
1.červen Justin
3.června Karel Lwanda a druhové
6.června Norbert
13.června Antonín z Padovy
15.června Vít
17.června Marina
19.června Jan Nepomuk Neumann
24.června Jan Křtitel
5.července Cyril a Metoděj
11.července Benedikt
17.července Česlav a Hyacint
24.července František Solano
2.srpna Eusebius z Vercelli
4..srpna Jan Maria Vianney
7.srpna Sixtus II. a druhové
7.srpna Kajetán
8.srpna Dominik
10.srpna Vavřinec
11.srpna Klára
13.srpna Poncián a Hippolyt
16.srpna Štěpán I. Uherský
19.srpna Jan Eudes
20.srpna Bernard z Clairvaux
21.srpna Pius X.
23.srpna Růžena z Limy
24.srpna Bartoloměj
25.srpna Benedikt a druhové
25.srpna Ludvík IX.
25.srpna Josef Kalazanský
27.srpna Monika
28.srpna Augustin
3.září Řehoř Veliký
7.září Melichar Grodecký
10.září Karel Spinola
13.září Jan Zlatoústý
16.září Ludmila
17.září Kornelius
19.září Matouš
26.září Kosma a Damián
27.září Vincenc z Paula
28.září Václav
29.září Michael, Gabriel, Rafael
30.září Jeroným
1.října Terezie od dítěte Ježíše
4.října František z Assisi
6.října Bruno
9.října Dionýsius a druhové
9.října Jan Leonardi
12.října Radim
14.října Kalist I.
15.října Terezie z Ávily
16.října Hedvika
16.října Markéta Marie Alacoque
17.října Ignác Antiochijský
18.října Lukáš
19.října Jan Brébeuf
23.října Jan Kapistránský
28.října Šimon a Juda
30.října Wolfgang
4.listopadu Karel Boromejský
10.listopadu Lev Veliký
11.listopadu Martin
13.listopadu Anežka Česká
15.listopadu Albert Veliký
16.listopadu Markéte Skotská
16.listopadu Gertruda
17.listopadu Alžběta Uherská
22.listopadu Cecílie
23.listopadu Klement I.
23.listopadu Kolumban
30.listopadu Ondřej
1.prosince Edmund Kampián
3.prosince František Xaverský
4.prosince Jan Damašský
6.prosince Mikuláš
7.prosince Ambrož
11.prosince Damas I.
12.prosince Jana Františka de Chantal
13.prosince Lucie
14.prosince Jan od Kříže
21.prosince Petr Kanisius
23.prosince Jan Kentský
26.prosince Štěpán
27.prosince Jan Evangelista
31.prosince Silvestr I.