Správa farnosti Valašské Mezi°íŔí

Oficiální název a adresa :
ěímskokatolická farnost
K°í×kovského 60/8, 757 01 Valašské Mezi°íŔí

fará°   P. Mgr. Pavel Stefan    
tel.: 731 621 221
kaplan   ThLic.Slavomír Ordoš
tel.: 731 621 220
jáhnové br. Ji°í D°ímal
  br. Ludvík D°ímal
  br. Milan Kološ - ustanoven pro farnost Lešná, vypomáhá také ve VM
   br. Petr Vrána

Kontakty :

tel./ fax:   571 621 285
e-mail :   favalasskemezirici@ado.cz
vmfara@raz-dva.cz
   zf@farnost-valmez.cz - redakce Äivota farností


 

Farnost je souŔástí ěímskokatolického dýkanátu Valašské Mezi°íŔí

dýkan   P. Mgr. Pavel Stefan
K°í×kovského 60/8, 757 01 Valašské Mezi°íŔí
tel./ fax: 571 621 285
E-mail: 
favalasskemezirici@ado.cz
 
místodýkan    P. Mgr. Pavel Hofírek
Pivovarská 31, 756 61 Ro×nov pod Radhoštým
tel.: 571 654 889
E-mail: faroznovpr@ado.cz