22. KVĚTNA 2022 – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 • Dnes probíhá sbírka na pronásledované křesťany. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Úterý – den modliteb za církev v Číně

Čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně

 

 • Výstav Nejsvětější svátosti bude dnes od 12.30, v příštím týdnu od pondělí do pátku od 8.00 do 10.00 a od 14.00 do večerní bohoslužby.

 

 • Ve čtvrtek 26. května na Slavnost Nanebevstoupení Páně  bude  mše svatá  ráno v  6.30 hodin a v 8.00 hodin, večer v 18.30 hodin.  Mše svaté v 8.00 hodin se zúčastní ZŠ Salvátor. Je to svátek, který naši biskupové doporučují slavit jako svátek zasvěcený.  Tento den bude běžná sbírka. Po večerní mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 20.15 hodin. Od pátku začne devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha svatého.

 

 • Příprava na biřmování bude v pondělí 23. května v 19.30 hodin v učebně na faře.

 

 • Příprava na 1. svaté přijímání nebude, děti jsou zvány na mši svatou ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně.

 

 • Májové pobožnosti budou ve farním kostele v pondělí, ve středu a v pátek po večerní mši svaté.

 

 • Májové pobožnosti jsou také každý den v kapli na Juřince v 15.00, v Hrachovci a v Podlesí v 18.00 hodin, v kapli v Krhové v 18.30, v kapli v Poličné ve středu a v pátek v 18.30.

 

 • Májová pobožnost u Milenky na Juřince bude dnes, sraz v 15.00 hodin u kapličky ve Lhotě u Choryně.

 

 • V naší farnosti probíhají katecheze pro dospělé a mládež. Jsou vždy v pondělí a ve čtvrtek v 19.30 v tělocvičně nové farní budovy na ulici Komenského (vchod od pošty).

 

 • Děkanátní centrum pro rodinu a společenství EXODUS zve v sobotu 28. května na pouť rodin na Svatý Hostýn. Bližší informace naleznete na plakátku ve vývěsce nebo na webových stránkách Centra pro rodinu.

 

 • Ve dnech od 29. července až 7. srpna se uskuteční pouť na mezinárodní modlitební festival v Medžugorje. Doporučujeme se přihlásit co nejdříve. Bližší informace najdete na plakátku v kostele, v Životě farností, případně u Jindry Vrány.

 

 • Farní kavárna a knihovna je otevřena dnes v dopoledních hodinách.

 

 • Úklid kostela v sobotu 28. května v 7.15 bude mít skupina č. 1. Uklízí se také v pondělí ráno. Hledáme ženy, případně muže, kteří by mohli pondělní skupinu posílit.

 

 • Děti dostanou po mši svaté obrázek.

 

 • Vyšlo nové číslo Života farností.