Ohlášky   

11. DUBNA 2021 – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

  • Nyní probíhá obvyklá sbírka na potřeby farnosti. Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na rekonstrukci nové budovy pro ZŠ Salvátor. Na tento účel můžete od pondělí přispívat do pokladny u novin. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

  • Po dobu nouzového stavu může být v našem kostele na bohoslužbách asi 35 osob. V neděli může být na mši svaté pouze rodina, která si dala mši svatou zapsat a ti, kteří byli na mši svatou osobně pozváni.

 

  • Dnes v neděli Božího Milosrdenství se bude od 12.30 do 17.00 průběžně podávat v kostele svaté přijímání a bude možnost ke svátosti smíření.

 

  • Mše svaté ve farním kostele budou příští týden každý den ráno v 6.30 a každý den večer v 17.30 hodin. Nedělní mše svaté jsou jako obvykle.

 

  • Farní kostel bude otevřen od pondělí do soboty dopoledne do 10.00 hodin, odpoledne od 14.00 hodin do večerní mše svaté. (V úterý a ve středu jsou ve 14.00 pohřební mše svaté).

 

  • Zpovídat se bude v příštím týdnu od pondělí do pátku 15 minut před ranní a 30 minut před večerní mší svatou.

 

  • Živě na YouTube vysíláme večerní bohoslužby každý den v 17.30 hodin a v neděli také mše svaté v 8.00 a v 9.30 hodin. V 15.00 hodin vysíláme Korunku Božího milosrdenství.

 

  • Příprava na biřmování bude v pondělí 12. dubna v 19.00 hodin v kostele a bude vysílána on-line. Biřmovanci z pondělní skupiny jsou zváni do kostela.

 

  • Příprava k 1. sv. přijímání bude v kostele ve čtvrtek 15. dubna v 16.00 hodin. Zúčastní se jí pouze děti v doprovodu jednoho z rodičů.

 

  • Sledujte, prosím, tyto ohlášky i v příštím týdnu. Může dojít k jejich aktualizaci.