Ohlášky   


24. LEDNA 2021 – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

 

 • Dnes probíhá sbírka na katolické biblické dílo. Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

pondělí – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

úterý – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

čtvrtek – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 

 • Podle současných vládních nařízení může být na jedné mši svaté v našem farním kostele asi 30 osob. Navíc mohou být v kostele ti, kteří ministrují, zpívají a hrají na kůru, případně vykonávají jinou službu.

 

 • Při vstupu do kostela používejte dezinfekci a v kostele dodržujte rozestupy.

 

 • Na nedělních bohoslužbách mohou být prozatím pouze členové rodin, které si daly mši svatou zapsat, případně hosté pozvaní těmito rodinami.

 

 • Na ostatních bohoslužbách ve všední den se nepředpokládá větší počet účastníků. Kdo chcete, můžete přijít.

 

 • Mše svaté ve farním kostele budou příští týden od pondělí do soboty každý den ráno v 6.30 i večer v 17.30 hodin. V neděli jsou mše svaté jako obvykle. Zpovídá se od pondělí do pátku 15 minut před ranní a 30 minut před večerní mší svatou. Adorace ve čtvrtek bude po večerní mši svaté do 19.15 hodin.

 

 • Živě na YouTube vysíláme příští týden večerní mše svaté každý den v 17.30 hodin, v neděli také v 8.00 a 9.30 hodin. V 15.00 hodin vysíláme Korunku Božího milosrdenství a v pondělí v 19.00 hodin přípravu na biřmování. Po modlitbě Korunky Božího milosrdenství se podává v kostele sv. přijímání.

 

 • Farní kostel je otevřen od pondělí do soboty dopoledne do 10.00 hodin, odpoledne od 14.00 do večerní mše svaté. V neděli odpoledne od 11.00 do večerní mše svaté. Po celou tuto dobu bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní.

 

 • Večeřadlo fatimského apoštolátu bude v úterý od 16.30 hodin.

 

 • Ještě dnes můžete přispět do Tříkrálové sbírky –  pokladnička u sv. Terezky.

 

 • Vyšlo nové číslo Života farností.

 

 • V pondělí 25. ledna končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Náš farář o. Pavel bude kázat na ekumenické bohoslužbě ve farním kostele v Českém Těšíně v 17.30 hodin. Bohoslužbu můžete sledovat na internetových stránkách farnosti Český Těšín nebo přímo na YouTube kanál Farnost Český Těšín.