Ohlášky   

2. SRPNA 2020 – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

  • Dnes probíhá obvyklá sbírka.

 

  • Svátky v příštím týdnu:

 

úterý – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

čtvrtek – Svátek Proměnění Páně a zároveň den modliteb za kněžská povolání

pátek – první pátek v měsíci

sobota – Památka sv. Dominika, kněze

 

  • Bohoslužby ve  farním kostele v příštím týdnu:

 

Pondělí – mše svatá v 6.30 hodin

Úterý – mše svatá v 18.30 hodin

Středa – mše svatá v 6.30 hodin, od 17.00 hodin večeřadlo Fatimského apoštolátu

Čtvrtek – mše svatá v 6.30 hodin, od 18.00 do 19.00 hodin adorace se sv. přijímáním

Pátek, sobota a neděle – mše svaté beze změny

 

  • Na první pátek 7. srpna bude po ranní i večerní mši svaté pobožnost k Srdci Páně. Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude po celý den. Po večerní  mši svaté v 19.45 hodin bude společná hodinová adorace se zpěvy. Zpívat budou bratři a sestry z Farních evangelizačních buněk. Tichá adorace pak bude pokračovat do 4.30 hodin, kdy následuje modlitba sv. růžence. Je třeba zabezpečit účast během dne i noci. Zájemci ať se zapíší na arch u novin.

 

  • V příštím týdnu se zpovídá od pondělí do pátku 15 minut před ranní a 30 minut před večerní mší svatou, ve čtvrtek také od 18.00 do 18.30 hodin při adoraci.

 

  • Farní knihovna je otevřena dnes od 7.30 do 11.00 hodin.