Ohlášky   

25. ČERVENCE 2021 – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

1. SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

 

  • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela (vstup do farního dvora, zadní vchod a restaurování lavic). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

  • Dnes probíhá obvyklá sbírka.

 

  • Minulou neděli byla sbírka na opravy kostela. Celkem jste darovali 56 012 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

  • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Úterý – Památka sv. Gorazda a druhů

Čtvrtek – Památka sv. Marty

Sobota – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

 

  • Mše svaté ve farním kostele během prázdnin:

 

Ranní mše svatá v 6.30 každý den kromě úterý, večerní mše svatá v 18.30 v úterý a v pátek.

Večerní mše svatá v sobotu u sv. Jakuba v Krásně v 17.30.

V neděli mše svaté jako obvykle v 6.30, 8.00, 9.30 a v 18.30.

 

  • Živě na YouTube vysíláme večerní mše svaté v 18.30 hodin a v neděli také mši svatou v 8.00 hodin.

 

  • Adorace se sv. přijímáním bude ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hodin.

 

  • Výstav Nejsvětější svátosti během dne v příštím týdnu nebude.