Ohlášky   

20. ČERVNA 2021 – 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na rekonstrukci dvou sektorů lavic ve farním kostele. Celkem bude třeba zaplati 407 560 Kč. Dotace by mohla být až ve výši 300 000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 

Čtvrtek – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 

 • Mše svaté ve farním kostele v příštím týdnu budou každý den ráno v 6.30 hodin a večer kromě úterý a čtvrtku v 17.30 hodin. V neděli budou mše svaté v 6.30, v 8.00, v 9.30 a v 17.30 hodin.

 

 • Farní kostel bude otevřen od pondělí do soboty dopoledne do 10.00 hodin, odpoledne od 14.00 hodin do večerní mše svaté. V neděli od 12.00 do večerní mše svaté.

 

 • Živě na YouTube vysíláme v příštím týdnu večerní bohoslužby každý den v 17.30 hodin kromě úterý a čtvrtku, v neděli také mše svaté v 8.00 a v 9.30 hodin. V 15.00 hodin vysíláme Korunku Božího milosrdenství.

 

 • Příprava na biřmování v pondělí nebude.

 

 • Ve čtvrtek 24. června v den 40. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorje bude od 16.00 hodin mariánské modlitební bdění. Od 18.00 hodin bude adorace se svatým přijímáním.

 

 • Hnutí Modlitby matek vás zve na modlitební triduum, které se uskuteční ve farním kostele ve dnech 25. až 27. června a to v pátek a v neděli v 16.30 hodin (před večerní mší svatou), v sobotu v 7.15 hodin (po ranní mši svaté).

 

 • Farní knihovna je otevřena dnes v neděli od 7.30 do 11.00 hodin.

 

 • Osvědčení o účasti dětí ve výuce náboženství na faře se bude vydávat v příštím týdnu od 21. do 24. června dle rozvrhu.

 

 • Kněžské svěcení Petra Hrušky z Příluk bude na Velehradě v sobotu 26. června v 10.00 hodin. Na toto svěcení pojede z farnosti Lešná autobus. Mohou jet i farníci z Valašského Meziříčí. Zájemci ať se přihlásí v kanceláři na faře. Je to jedinečná příležitost navštívit obnovený Velehrad. Primice Petra Hrušky bude v neděli 27. června v 10 hodin ve farním kostele v Lešné.