Ohlášky   

7. ČERVNA 2020 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

 • Dnes probíhá obvyklá sbírka na potřeby naší farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně

sobota – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

 

 • Ve čtvrtek 11. června na Slavnost Těla a Krve Páně budou mše svaté ráno v 6.30 a v 8.00, večer v 18.30 hodin.

 

 • Také příští neděli 14. června budeme slavit v naší farnosti Slavnost Těla a Krve Páně. Třetí mše svatá bude mimořádně až v 10.00 hodin. Eucharistické procesí bude na náměstí mezi 9.00 a 10.00 hodinou.

 

 • Příprava dětí k 1. sv. přijímání bude ve čtvrtek 11. června v 16.00 hodin ve farním kostele.

 

 • Noc kostelů se uskuteční v pátek 12. června. Podrobný program najdete v posledním čísle Života farností, na plakátech a také na webových stránkách naší farnosti. V 20.00 a v 21.00 hodin zazní  z věže kostela skladba Ave Maria v podání žesťového kvarteta ZUŠ Alfréda Radoka. Toto  vystoupení je věnováno jako poděkování všem, kteří přispěli ke zvládnutí koronavirové pandemie v našem městě.

 

 • Kněžské svěcení Petra Botha bude v sobotu 13. června v 10.00 hodin v kostele Sedmibolestné Panny Marie v Žilině – Vlčincích. Pamatujme v modlitbách na něho i na ostatní, kdo přijmou kněžské a jáhenské svěcení v těchto dnech.

 

 • Večerní mše svaté ve farním kostele, osmá v neděli a Třetí hodina s Korunkou Božího milosrdenství budou nadále vysílány živě na YouTube.

 

 • Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude od pondělí do soboty od 7.30 do 10.00 hodin a od 14.30 do 16.00 hodin. Po tuto dobu bude kostel otevřený, ve zbývajícím čase je otevřen pouze zadní vchod po mříž.

 

 • Pobožnosti k Srdci Páně budou v pondělí, ve středu a v pátek po večerní mši svaté.

 

 • Pokud ještě nemáte nové číslo Života farností, nezapomeňte si vzít.

 

 • Děti dostanou po mši svaté kartičku do krabičky.

 

 • Dnes po každé mši svaté následuje výstav, chvalozpěv Te Deum, modlitba otce arcibiskupa a svátostné požehnání.