Ohlášky   

22. LISTOPADU 2020 – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

 • Od pondělí 23. listopadu může být na bohoslužbách 20 osob. Mše svaté se mohou zúčastnit členové rodiny, která si dala mši svatou zapsat, případně ti, kteří byli na mši svatou pozváni.

 

 • Na farním webu nebo na nástěnkách si můžete přečíst Prohlášení biskupu Čech, Moravy a Slezska pro letošní dobu adventní.

 

 • Využijte nadále možnost sledovat mši svatou v televizi, v rozhlase nebo na internetu. Naše farnost Valašské Meziříčí vysílá živě na YouTube bohoslužby každý den v 17.30 hodin a v neděli v 8.00, v 9.30 a v 17.30 hodin. Korunku Božího milosrdenství vysíláme každý den v 15.00, přípravu na biřmování v pondělí v 19.00 hodin a modlitbu růžence v pátek ve 20.00 hodin.

 

 • Farní kostel bude otevřen od pondělí do pátku dopoledne od 7.15 do 11.00 hodin a odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin. V sobotu pouze odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin. V neděli bude kostel otevřený od 11.00 do 17.00 hodin. Po celou tuto dobu bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní.

 

 • Možnost přijmout svátost smíření a svaté přijímání bude od pondělí do pátku od 9.00 do 11.00 hodin a každý den, včetně soboty a neděle od 15.30 do 17.00 hodin.

 

 • Prosím, abyste si během příležitostných návštěv kostela rozebrali Katolický týdeník, Světlo, liturgické texty, Oldin a nové číslo Života farností.

 

 • Děkujeme všem, kdo nám přispívají na potřeby farnosti a kostela na farní účet 1763697349/0800 nebo do pokladniček v kostele. Na účet nám v tomto týdnu přišlo od 17 dárců celkem 14 500 Kč. Do pokladniček jste přispěli celkovou částkou 16 157 Kč. Pán Bůh zaplať.

 

 • Na stolku u kancionálů je k zakoupení kniha Evangelium na každý den za 100 Kč a adventní kalendáře s magnetkou za 12 Kč. 

 

 • Upozornění pro děti 1. a 2. třídy základních škol: od středy 18. listopadu se vyučuje náboženství na faře podle rozvrhu. Upozorněte na to, prosím, rodiče těchto dětí.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

úterý – Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů – vietnamských mučedníků

 

 • 25. listopadu budeme prožívat Červenou středu. Je to den modliteb a solidarity se všemi, kdo jsou ve světě pronásledování kvůli víře.

 

 • Příští neděli bude 1. neděle adventní.  

 

 • Charita letos nebude u kostela prodávat adventní věnce. Pokud byste chtěli Charitu finančně podpořit, použijte pokladničku, která je v kostele ve zdi u svaté Terezky – pod obrazem Panny Marie bolestné.

 

 • Dnes je poslední neděle církevního roku. Nyní po mši svaté bude následovat obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a svátostné požehnání.