Ohlášky   

 

18.ŘÍJNA 2020 – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Minulou neděli byla sbírka na novou budovu pro farnost a ZŠ Salvátor. Celkem jste darovali 83 716 Kč. Děkujeme všem dárcům.

 

 • Vzhledem k nouzovému stavu a omezením počtu účastníků bohoslužeb na 6 osob budou všechny bohoslužby pouze pro rodiny, které si mši svatou daly zapsat. Tyto úmysly jsou zveřejněny na internetových stránkách farnosti a na nástěnce u kostela. Vstup do farního kostela bude pouze u křtitelnice přes farní dvůr.

 

 • Využijte možnost sledovat mši svatou v televizi, v rozhlase nebo na internetu. Naše farnost Valašské Meziříčí vysílá na YouTube bohoslužby v pondělí, ve středu a v pátek večer v 18.30, v sobotu v 17.30, v neděli ráno v 8.00 a v 9.30 hodin a večer v 18.30 hodin. Vysíláme také každý den v 15.00 Korunku Božího milosrdenství a v pondělí v 19.30 hodin přípravu na biřmování.

 

 • Farní kostel bude otevřen každý všední den dopoledne od 7.15 do 10.00 hodin, odpoledne  v pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu od 14.00 do 16.00 hodin. V úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin. V neděli bude kostel otevřený od 12.00 do 17.00 hodin. Po celou tuto dobu bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní.    

 

 • Možnost přijmout svátost smíření a svaté přijímání bude dopoledne každý den kromě neděle od 8.00 do 10.00 hodin a odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin. V neděli od 14.00 do 17.00 hodin.

 

 • Prosím, abyste si během příležitostných návštěv kostela vždy rozebrali Katolický týdeník, Světlo, liturgické texty i Život farností, který by měl vyjít příští neděli 25. října.

 

 • Děkujeme všem, kdo nám přispívají na potřeby farnosti a kostela na farní účet 1763697349/0800 nebo do pokladniček v kostele.

 

 • Výzva biskupů: Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

čtvrtek – Památka sv. Jana Pavla II, papeže

 

 • Upozornění: Za týden v noci ze soboty 24. na neděli 25. října dojde ke změně času. Od příští neděle 25. října budou večerní mše svaté začínat již v 17.30 hodin!

 

 • Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svaté přijímání, svatá zpověď a modlitba na úmysl sv. otce Františka)   plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.