Ohlášky   

5. ČERVENCE 2020 – SLAVNOST SV.CYRILA A METODĚJE

 

 • Při ohláškách probíhá obvyklá sbírka.

 

 • Jeden dárce věnoval 3 000 Kč na opravu Getsemanské zahrady. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

sobota – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

 

 • Bohoslužby ve  farním kostele v červenci a srpnu:

 

Pondělí – mše svatá v 6.30 hodin

Úterý – mše svatá v 18.30 hodin

Středa – mše svatá v 6.30 hodin, od 17.00 hodin večeřadlo Fatimského apoštolátu

Čtvrtek – mše svatá v  6.30 hodin, od 18.00 do 19.00 hodin adorace se svatým přijímáním

Pátek – mše svatá v 6.30 a v 18.30 hodin

Sobota – mše svatá 6.30, v Krásně v 17.30 hodin

Neděle – mše svaté v 6.30, 8.00, 9.30 a 18.30 hodin

 

 • Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude od pondělí do soboty od 7.30 do 10.00 hodin a od 14.30 do 16.00 hodin.

 

 • Setkání se slovem života – hnutí Fokolare bude v úterý 7. července po večerní mši svaté na faře.

 

 • Mše svatá ke cti Ducha svatého bude v pátek 10. července v 18.30 hodin.

 

 • Úřední hodiny ve farní kanceláři o prázdninách budou pouze v pondělí od 8.00 do 10.00 hod. V ostatních dnech lze setkání domluvit osobně nebo telefonicky.

 

 • Ještě jsou volné úmysly mší svatých na srpen.

 

 • Pokud ještě nemáte nové číslo Života farností, nezapomeňte si vzít.

 

 • Na stolku u kancionálů jsou k rozebrání časopisy In, Tarsicius, Nezbeda a Duha.