28. LISTOPADU 2021 – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

 • Byl vyhlášen nouzový stav. Podmínky na bohoslužbách zůstávají nezměněné. Kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná. Stále platí rozestupy, povinnost nošení respirátorů a desinfekce rukou.

 

 • Dnes probíhá obvyklá sbírka. Minulou neděli byla sbírka na Charitu. Celkem jste darovali 59 169 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 • Příští neděli bude navíc v našem farním kostele mše svatá v 11.00 hodin.

 

 • Kostel je otevřen od pondělí do pátku od 7.15 do 10.00 a od 14.00 do 17.00. V neděli od 12.00 do 17.00.

 

 • Na YouTube vysíláme v době adventní ranní mši svatou v 6.30 každý den od pondělí do soboty. Večerní mši svatou v 17.30 v pondělí, ve středu, v pátek a v neděli. V neděli také mši sv. v 8.00.

 

 • V pondělí začíná devítidenní příprava před slavnosti Panny Marie 8. prosince, kdy bude ukončen rok sv. Josefa. Připravme se na zasvěcení farnosti svatému Josefovi.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Úterý – Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Čtvrtek – den modliteb za kněžská povolání

Pátek – Památka sv. Františka Xaverského, kněze

 

 • Roráty pro děti budou ráno v 6.30 každý den od pondělí do pátku. Děti vcházejí do kostela individuálně a na boční oltáře nebo stojany u hlavního oltáře položí vlastní svíčku nebo lucerničku. První část mše svaté bude při světle svíček. Po mši svaté děti dostanou nálepku. Snídaně na faře nebude.

 

 • Příprava na biřmování bude v pondělí v 19.00 hodin v učebně na faře.

 

 • Lectio Divina – rozjímání nad Božím slovem proběhne dnes a také každou neděli adventní po večerní mši svaté v kostele. Všichni jste srdečně zváni. Vezměte si s sebou Bibli.

 

 • Na první pátek 3. prosince bude po ranní i večerní mši svaté obvyklá pobožnost k Srdci Páně. Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude po celý den s možností tiché adorace. Po večerní mši svaté bude následovat v 18.45 hodin společná hodinová adorace. Tichá adorace bude pokračovat po celou noc do 4.30 hodin, kdy následuje modlitba sv. růžence. Je třeba zabezpečit účast během dne. Zájemci ať se zapíší na arch, který je u nabídky novin.

 

 • Na první sobotu 4. prosince se bude zpovídat ráno od 6.00 a od 7.15 do 8.00 hodin, večer u sv. Jakuba v Krásně  od 17.00 hodin. Ve čtvrtek před prvním pátkem během adorace od 18.00 do 18.30 hodin.

 

 • Farní kavárna je otevřena dnes po mši sv. v 8.00 a v 9.30. Prosíme o dodržování platných hygienických předpisů.

 

 • Pokud ještě nemáte nové číslo Života farností, nezapomeňte si vzít.

 

 • Děti dostanou po mši svaté obrázek, adventní kalendář a první nálepku.