Oficiální stránky farnosti naleznete na adrese 
farnost-valmez.cz

Kalendář a pořad bohoslužeb
 


  Neděle 21.5. sv. Kryštof Magallanes a druhové
sv. Ondřej Bobola
  Pondělí
22.5. sv. Rita
sv.Julie
  Úterý 23.5. sv. Jan Křtitel de Rossi
  Středa 24.5. sv. Vincenc Lerinský
   Čtvrtek 25.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
sv. Beda Ctihodný; sv. Řehoř VII.
  Pátek 26.5. sv. Filip Neri
  Sobota 27.5. v. Augustin z Canterbury

 Mše svaté v tomto týdnu
 Neděle        6.30; 8.00; 9.30; 18.30
 Pondělí        6.30; 18.30
 Úterý        6.30
 Středa        6.30; 18.30
 Čtvrtek        6.30; 8.00; 18.30
 Pátek        6.30; 18.30 - u sv. Jakuba v Krásně (výjimečně)
 Sobota        6.30; 17.30 - u sv. Jakuba v Krásně

Májové pobožnosti budou v pondělí a ve středu a v pátek po večerní mši svaté (asi v 19.00 hodin) a v neděli přede mší svatou v 18.00 hod.
Letos budeme číst na pokračování knihu papežského exorcisty Gabriela Amortha "S růžencem v ruce".
Májové pobožnosti budou také každý den v 18.00 hodin v kapli v Hrachovci, v 18.30 v kapli v Krhové a v Poličné a v 19.00 hodin v kapli v Podlesí.

Detailní rozpis bohoslužeb včetně intencí naleznete zde