Oficiální stránky farnosti naleznete na adrese 
farnost-valmez.cz

Kalendář a pořad bohoslužeb
 


  Neděle  20.5. Slavnost Seslání Ducha svatého
sv. Klement Maria Hofbauer
sv. Bernardin Sienský
  Pondělí
21.5. sv. Kryštof Magallanes a druhové
sv. Ondřej Bobola
  Úterý 22.5. sv. Rita
sv.Julie
  Středa 23.5. sv. Jan Křtitel de Rossi
   Čtvrtek 24.5. Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze
sv. Vincenc Lerinský
  Pátek 25.5. sv. Beda Ctihodný
sv. Řehoř VII.
  Sobota 26.5
.
sv. Filip Neri

 Mše svaté v tomto týdnu
 Neděle        6.30; 8.00; 9.30; 15.00 - na Oznici u Mrnuštíků; 18.30
 Pondělí        6.30; 18.30
 Úterý        6.30
 Středa        6.30; 18.30
 Čtvrtek        6.30; 18.00 - adorace
 Pátek        6.30; 18.30
 Sobota        6.30; 17.30 - u sv. Jakuba v Krásně

Detailní rozpis bohoslužeb včetně intencí naleznete zde

Májové pobožnosti
- ve farnim kostele ve středu a v pátek po večerní mši svaté  (asi v 19.00 hod.) a
v neděli před večerní mší svatou v 18.00 hod.
- v kapli v Hrachovci každý den v 18.00 hod.
- v kapli v Krhové a v Poličné každý den
v 18.30 hod.
- v kapli v Podlesí
každý den v 19.00 hod.