Ohlášky   

18.SRPNA 2019 – POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela

 

 • Minulou neděli byla sbírka na podsedáky do lavic. Celkem jste darovali 61 013 Kč, členky živého růžence darovaly na tento účel 2 700 Kč. Podsedáky se budou objednávat až po restaurování lavic po konzultaci s památkáři. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Úterý – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Středa – Památka sv. Pia X., papeže

Čtvrtek – Památka Panny Marie Královny

Sobota – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

 

 • Bohoslužby ve farním kostele v příštím týdnu:

 

Pondělí – mše svatá ráno v 6.30 hodin

Úterý – mše svatá večer v 18.30 hodin

Středa – mše svatá ráno v 6.30 hodin, v 17.00 večeřadlo Fatimského apoštolátu

Čtvrtek – mše svatá ráno v 6.30 hodin, v 18.00 adorace se svatým přijímáním

V pátek, v sobotu a neděli jsou mše svaté beze změny.

 

 • Dnes je otevřena farní kavárna a knihovna.

 

 • Dnes bude modlitba sv. růžence začínat ráno v 5.30 a večer v 17.30 hodin a pokračovat i po mši svaté.

 

 • Ve čtvrtek v den památky Panny Marie Královny bude modlitba sv. růžence začínat ráno v 5.30 hodin a večer v 17.30 hodin.

 

 • V sobotu 24. srpna bude v naší farnosti adorační den a den modliteb za bohoslovce. Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude po mši svaté ráno v 7.15 hod. Společné zakončení adorace bude od 16.45 hod do 17.00 hod. Je třeba zabezpečit účast během dne. Zájemci ať se zapíší na arch, který je u nabídky novin.

 

 • David Dřevojánek poděkuje za 10 let kněžství v naší farnosti při mši svaté v neděli 1. září v 18.30 hodin. Po mši svaté bude malé pohoštění na faře nebo ve farním dvoře.

 

 • Multižánrový křesťanský festival United (junaitid) se uskuteční ve Vsetíně od 22. do 24. srpna.  Povzbuďte zvláště mladé. Podrobný program tohoto festivalu najdete na nástěnce a na stolku u kancionálů

 

 • Národní pouť do Říma budeme organizovat spolu s farností Zašová. Chceme vypravit nejméně jeden autobus, zájemci ať se hlásí co nejdříve ve farní kanceláři. Podrobný program pouti je na nástěnce a na stolku u kancionálů.