Ohlášky   


15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15. července 2017

 

  • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy a malování farního kostela.

 

  • Svátky v příštím týdnu:

 

   Sobota – Svátek sv. Marie Magdalény

 

  • Bohoslužby ve farním kostele po dobu prázdnin:

 

   Pondělí – ráno v 6.30 hodin

   Úterý – večer v 18.30 hodin

   Středa – ráno v 6.30 hodin, v 17.30 hodin večeřadlo fatimského apoštolátu 

   Čtvrtek – ráno v 6.30 hodin, v 18.00 adorace se svatým přijímáním

   V pátek, v sobotu a neděli jsou mše svaté beze změny.

 

  • Zpovídání po dobu prázdnin: pondělí až pátek 15 minut před ranní a 30 minut před večerní mší svatou.

 

  • Dnes, v den památky Panny Marie Karmelské bude modlitba sv. růžence začínat v 17.30 hodin.

 

  • Ve středu 19. července bude mimořádně večerní mše svatá v 18.30 hodin. Bude to zádušní mše za  zemřelého Františka Hasalíka. Večeřadlo fatimského apoštolátu bude začínat již v 17.30 hodin.

 

  • Příští neděli 23. července v 10.30 hodin bude v Zašové sloužena mše svatá za farníky z Krhové.

 

  • Farní knihovna je otevřena dnes v dopoledních hodinách.

 

  • Knihkupectví Hosana bude mít v příštím týdnu zavřeno.

 

  • Arcidiecézní Charita Olomouc pořádá sbírku "Kontejner pro Haiti". Lidé dobré vůle do ní mohou přispět školními pomůckami, židlemi a lavicemi, sportovními a hygienickými potřebami a spoustou dalších věcí. Více informací najdete na webu Charity (nebo na nástěnce v kostele). Sběrné místo je v Charitě Valašské Meziříčí každý všední den od 9 do 15 hodin. Děkujeme.