Ohlášky   

1. NEDĚLE POSTNÍ – 18. ÚNORA 2018

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy a malování farního kostela, příští týden bude sbírka zvaná Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Čtvrtek – Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

 

 • Křížové cesty budou po dobu postní vždy v pátek a v neděli v 16.45 hodin před večerní mší svatou.               

 

 • Farní knihovna je otevřena dnes od 7.30 do 11.00 hodin.

 

 • Knihkupectví Hosana je otevřeno dnes od 9.00 do 11.00 hodin.

 

 • V úterý 20. února v den památky fatimských dětí sv. Františka a Hyacinty bude modlitba sv. růžence začínat v 5.30 hodin.

 

 • Římskokatolická farnost Zubří pořádá v květnu pouť do Itálie při příležitosti 50. výročí úmrtí sv. otce Pia. Podrobné informace na nástěnce v kostele. Zájemci ať se přihlásí co nejdříve u zuberského faráře P. Pavla Hödla.

 

 • Přednáška P. Lukáše Engelmanna na téma vývojové stádia manželství a předávání víry dětem je dnes v 15.00 hodin v kostele v Zašové.

 

 • Beseda s režisérem Lukášem Přibylem a promítání jeho dokumentu Zapomenuté transporty v rámci programu Chaverut – Přátelství se uskuteční dnes v 16.00 hodin v M-klubu Kulturního zařízení. V 19.00 hodin vystoupí ve Freskovém sále klezmerová skupina Mamalör.

 

 • Schránky postní almužny jsou v kostele na stolku vedle kancionálů. Nezapomeňme v době postní na almužnu: Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je štědrý a milosrdný.

 

 • V příštím týdnu se náš farář otec Pavel zúčastní exercicií – duchovních cvičení v bývalém kněžském semináři v Litoměřicích. Prosí všechny farníky o modlitbu.

 

 • Výzva otce arcibiskupa k modlitbám a postu na pátek 23. února snaleznete zde 

 

 • Pastýřský list pro První neděli postní naleznete zde