Ohlášky   

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ –  22. ŘÍJNA 2017

 

 

 

  • Dnes je den modliteb za misie, probíhá sbírka pro Papežská misijní díla.

 

  • Minulou neděli byla sbírka na opravy a malování kostela. Celkem jste darovali 38 459 Kč, členky živého růžence darovaly 2 500 Kč na tento účel. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

  • Svátky v příštím týdnu:

 

Sobota – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů a zároveň výroční den posvěcení kostela (letos 346 let)
Neděle – Slavnost Výročí posvěcení kostela

 

  • Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

 

  • Upozornění: Za týden v noci ze soboty 28. na neděli 29. října dojde ke změně času. Posuňte si ručičky o hodinu zpět. Od příští neděle 29. října budou večerní mše svaté začínat již v 17.30 hodin!

 

  • Domov pro seniory v Choryni hledá pečovatelky. Požadavky: dobrý vztah k seniorům, úcta ke křesťanským hodnotám, řidičský průkaz výhodou, kvůli dojíždění do služeb. Nástup je možný ihned.

 

  • Vyšlo nové číslo Života farností.