Ohlášky   


6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 21. KVĚTNA 2017

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy našeho farního kostela. Pán Bůh zaplať.

 

 • Dnes je den modliteb za pronásledované křesťany ve světě, ve středu je den modliteb za církev v Číně. Příští neděli je den modliteb za sdělovací prostředky.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

     Čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně

     Pátek – Památka sv. Filipa Neriho, kněze

 

 • Májová pobožnost bude dnes před večerní mši svatou v 18.00 hodin a v příštím týdnu v pondělí, ve středu  a v pátek po večerní mši svaté (asi v 19.00 hodin).

 

 • Dnes se také uskuteční Májová pobožnost „U Milenky“ mezi Lhotou u Choryně a Juřinkou. Průvod vychází v 15.00 hodin ze Lhoty u Choryně.

 

 • Ve středu 24. května v den památky Panny Marie Pomocnice křesťanů bude modlitba sv. růžence začínat večer v 17.30 hodin.

 

 • Ve čtvrtek 25. května na Slavnost Nanebevstoupení Páně  bude  mše svatá  ráno v  6.30 hodin a v 8.00 hodin a mimořádně i večer v 18.30 hodin.  Mše svaté v 8.00 hodin se zúčastní i ZŠ Salvátor. Je to svátek, který naši biskupové doporučují slavit jako svátek zasvěcený. Tento den bude mimořádná sbírka na farnosti v pohraničí. Po večerní mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 20.15 hodin. Od pátku začne devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha svatého.

 

 • Příprava k 1. svatému přijímání bude pro děti ze ZŠ Salvátor ve čtvrtek při mši svaté v 8.00 hodin, pro ostatní děti při večerní mši svaté v 18.30 hodin. Účast se bude zapisovat.

 

 • V pátek 26. května bude večerní mše svatá mimořádně v kostele sv. Jakuba v Krásně.

 

 • Přípravu na biřmování budou mít mladší biřmovanci v pátek 26. května v 19.30 hodin na faře.

 

 • Farní knihovna je otevřena dnes v dopoledních hodinách. Dnes je otevřeno knihkupectví Hosana od 9.00 do 11.00 hodin.

 

 • Ekumenický večer chval se uskuteční v úterý 23. května v 19.00 hodin v evangelickém kostele.

 

 • Charita Valašské Meziříčí vás zve v pátek 26. května na "Odpoledne s Charitou", které se uskuteční v rámci Mezinárodního festivalu cimbálu. Program začíná v 15.00 hodin na ulici Křížkovského a dále pokračuje v 18.30 koncertem mladých cimbalistů ve farním kostele. Více informací na webu Charity nebo na nástěnce v předsíni kostela.

 

 • Pouť Radia Proglas a TV Noe na Svatém Hostýně bude v sobotu 27. května.

 

 • V srpnu se uskuteční Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Pokud se mladí lidé přihlásí do konce května, budou to mít za zvýhodněnou cenu. Povzbuďte, případně finančně podpořte chlapce a děvčata z naší farnosti.