Ohlášky   

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7. ŘÍJNA 2018

 

  • Dnes probíhá obvyklá sbírka. Dva dárci darovali 500 a 2 000 Kč na malování kostela, další 5 000 Kč a 500 Kč na obnovu oltářního obrazu Panny Marie.

 

  • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. Bude to poslední sbírka na naši farní školku Rybičky. Za dva týdny bude sbírka na misie.

 

  • Svátky v příštím týdnu:

 

Čtvrtek – Památka sv. Jana XXIII., papeže

Pátek – Památka sv. Radima, biskupa, rodného bratra sv. Vojtěcha

 

  • Dnes, v den památky Panny Marie Růžencové, bude modlitba sv. růžence začínat večer v 17.30 hodin.

 

  • Příprava dospělých na křest, případně 1. sv. přijímání, bude v pondělí 8. října v 19.30 hodin v učebně na faře.

 

  • Mše svatá ke cti Ducha svatého, při které budou zpívat děti ze ZŠ Salvátor, bude v pátek 12. října v 18.30 hodin.

 

  • První příprava na biřmování pro mladší biřmovance bude v pátek 12. října v 19.30 hodin v učebně na faře, pro dospělé biřmovance v pondělí 15. října v 19.30 hodin rovněž na faře. Někteří biřmovanci ještě neodevzdali přihlášku. Nejpozději ji přineste na tuto přípravu. Kmotra a biřmovací jméno prozatím nemusíte uvádět, vše bude doplněno během přípravy.

 

  • Beseda s moderátorem České televize Václavem Moravcem na téma Dezinformace a jak se jim bránit se koná ve čtvrtek 11. října v 17.00 hodin v prostorách Muzejního a galerijního centra zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

 

  • Na stolku u kancionálů jsou stolní kalendáře. Jeho zakoupením můžete přispět na stavbu nového kostela v Brně – Lesné.

 

  • Děti dostanou po mši svaté další kartičku do krabičky.