Ohlášky   

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 15. DUBNA 2018

 

  • Dnes probíhá sbírka na pomoc obyvatelům Středního a Blízkého východu,  kteří po návratu začínají znovu budovat své domovy.

 

  • Jeden dárce daroval na malování farního kostela 20 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

 

  • Od 16. do 22. dubna je týden modliteb za duchovní povolání.

 

  • Příprava na 1. svaté přijímání bude ve čtvrtek 19. dubna v 16.00 hodin v kostele.

 

  • Mše svatá za ZŠ Salvátor bude v pátek 20. dubna v 18.30 hodin. Zpívat budou děti z této školy. Přijďte se modlit s námi.

 

  • Farní knihovna je otevřena dnes od 7.30 do 11.00 hodin, knihkupectví Hosana od 9.00 do 11.00 hodin.

 

  • Děkanát Vsetín hledá technického pracovníka na zástup za mateřskou dovolenou. Podrobné  informace na nástěnce.

 

  • Od dnešní neděle až do 13. května proběhne ve 14.30 hodin na náměstí ve Valašském Meziříčí ohlašování radostné zvěsti a modlitba večerních chval se zpěvy. Všichni jste srdečně zváni.