Ohlášky   

POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – 19. SRPNA 2018

 

 • Nyní při ohláškách probíhá pravidelná měsíční sbírka na malování našeho farního kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Úterý – Památka sv. Pia X., papeže

Středa – Památka Panny Marie Královny

Pátek – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

 

 • V pondělí 20. srpna bude mše svatá ráno v 6.30 hodin ještě ve farním kostele. Po mši svaté je potřeba připravit prostor kostela pro malování. Prosíme brigádníky – muže i ženy o pomoc.

 

 • Po dobu malování farního kostela budou mše svaté, pohřby a ostatní akce v kostele sv. Jakuba v Krásně. V pondělí ve 14.00 hodin bude u sv. Jakuba pohřeb pana Jana Kabeláče z Podlesí. R.I.P.

 

 • Jedinou výjimkou budou dopolední mše svaté příští neděli 26. srpna. Tyto mše budou ve velkém sále Kulturního zařízení Zámku Žerotínů v 6.30, v 8.00 a v 9.30 hodin. Večerní mše svatá příští neděli bude v 18.30 hodin u sv. Jakuba v Krásně. Na mše svaté v 9.30 a v 18.30 jsou volné úmysly. Zájemci ať se přihlásí osobně nebo telefonicky pokud možno v pondělí dopoledne.

 

 • U sv. Jakuba v Krásně budou během týdne tyto bohoslužby:

 

Úterý – mše svatá večer v 18.30 hodin

Středa – mše svatá ráno v 6.30 hodin, v 17.00 hodin večeřadlo fatimského apoštolátu

Čtvrtek – mše svatá ráno v 6.30 hodin, v 18.00 adorace se svatým přijímáním

Pátek – ráno mše svatá v 6.30, večer v 18.30 hodin

Sobota – ráno mše svatá v 6.30, večer v 17.30 hodin

 

 • Zpovídání v příštím týdnu: pondělí až pátek 15 minut před ranní a 30 minut před večerní mší svatou.

 

 • Ve středu v den památky Panny Marie Královny bude modlitba sv. růžence začínat ráno v 5.30 h.

 

 • Arcidiecézní pouť rodin a dětí na Svatém Hostýně na konci prázdnin se uskuteční v sobotu 25. srpna. Hlavní mše svatá bude v 10.15 hodin.

 

 • Multižánrový křesťanský festival United (junaitid) se uskuteční na Vsetíně od 23. do 25. srpna. Je připraven velmi bohatý a zajímavý program, který je na letáčku na stolku u kancionálů. Povzbuďte zvláště mladé.

 

 • Dnes v 15.00 hodin v kostele Sv. Petra a Pavla v Kelči máte možnost si vyslechnout Händelovo oratorium HWV 75 v rámci koncertu Letní barokní školy. Cena vstupného 190,- Kč.