Ohlášky   

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 17. ČERVNA 2018

 

  • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na malování farního kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

  • Svátky v příštím týdnu:

 

Čtvrtek – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

  • Příští neděli 24. června bude Slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Při mši svaté v 9.30 hodin bude zpívat naše schola.

 

  • Farní knihovna je otevřena dnes od 7.30 do 11.00 hodin. Knihkupectví Hosana je dnes zavřeno.

 

  • Hnutí Modlitby matek zve všechny na Modlitební triduum ve dnech 22. až 24. června, a to v pátek a v neděli po večerní mši svaté v 19.30 hodin, v sobotu po ranní mši svaté v 7.15 hodin.

 

  • Setkání dospělých zájemců o křest případně 1. svaté přijímání bude příští pondělí 25. června v 19.30 hodin na faře. Upozorněte na tuto možnost své přátelé, příbuzné a známé. Setkání má informační ráz. Samotná příprava začne v září a bude opět ohlášena.