Ohlášky   

17. BŘEZNA 2019 – 2. NEDĚLE V POSTNÍ

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Úterý – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

 

 • Křížové cesty budou po dobu postní vždy v pátek a v neděli v 16.45 hodin před večerní mší svatou a také každou neděli v 17.00 hodin v kapli v Hrachovci.  

 

 • Příprava dospělých na křest bude v pondělí 18. března v 18.30 hodin na faře.

 

 • Slovo života – hnutí fokolare bude v pondělí 18. března po večerní mši svaté na faře.

 

 • V úterý na Slavnost sv. Josefa budou mše svaté ráno v 6.30 a v 8.00 hodin a také večer v 17.30 hodin. Mše svaté v 8.00 hodin se zúčastní ZŠ Salvátor. Naši biskupové doporučují slavit tento svátek jako svátek zasvěcený.

 

 • V předvečer této slavnosti bude v pondělí po večerní mši svaté modlitební bdění ke cti sv. Josefa. V úterý bude modlitba sv. růžence začínat ráno v 5.30 hodin a večer v 16.30 hodin a bude pokračovat i po mši svaté.

 

 • Benefiční koncert s názvem Zpíváme pro UNICEF, při kterém vystoupí dětský pěvecký sbor MIBIDIZO a žáci Základní umělecké školy Alfréda Radoka, se uskuteční ve středu 20. března v 18.00 hodin v našem farním kostele. Bližší informace na plakátku.

 

 • Večerní mše svatá bude ve středu v 17.30 hodin mimořádně u sv. Jakuba v Krásně.

 

 • Příprava na biřmování pro mladší biřmovance bude v pátek 22. března v 18.30 na faře.

 

 • Farní kavárna, farní knihovna a knihkupectví Hosana jsou otevřeny dnes v dopoledních hodinách.

 

 • Beseda na téma Aktuální situace na Blízkém východě se zástupkyní velvyslance Státu Izrael Irit Amitai a poslancem Parlamentu ČR MUDr. Miloslavem Janulíkem je dnes v 16.00 hodin ve velkém sále Zámku Žerotínů.

 

 • Beseda o světovém setkání mládeže v Panamě bude dnes v 15.00 hodin v Kulturním domě v Zašové.

 

 • Ekumenický výšlap se uskuteční příští neděli 24. března. Informace na nástěnce.

 

 • Centrum pro rodinu zve na postní duchovní obnovu s P. Martinem Sklenářem, která se koná v sobotu 30. března v Zašové. Na tuto obnovu je nutné se předem přihlásit, bližší informace jsou na plakátku.

 

 • Děti dostanou kartičku do krabičky.